KA1 2017: Aktivno osebje za živahno šolo

IKT za šolsko rabo

V okvirju izobraževanja za učitelje Erasmus+ sem se julija 2018 odpravil na Malto. Udeležil sem se seminarja z naslovom ICT for Collaborative, Project-Based Teaching and Learning, na katerem sem se seznanil z novimi pristopi uporabe IKT pri pouku informatike. Spoznal sem kopico zanimivih, predvsem pa brezplačnih programov, ki jih bom v prihodnje uporabljal pri pouku.

Vsak učenec je pomemben – izobraževanje otrok s posebnimi potrebami

V začetku oktobra 2018 sem bil en teden na Finskem, v univerzitetnem mestu Joensuu, kjer smo udeleženci izobraževanja spoznavali finski šolski sistem in šolske sisteme nekaterih evropskih držav, iz katerih so prihajali udeleženci. Spoznal sem zanimive ljudi iz Španije, Grčije, s Švedske in Poljske. Rdeča nit izobraževanja je bilo vključevanje otrok s posebnimi potrebami v običajne razrede – prilagoditve, ki jih pri tem uporabljajo, zaposleni, ki se v šoli dodatno ukvarjajo s tem ipd.

Popestritev pouka matematike

V okviru projekta Erasmus+ sem se konec septembra in prve dni oktobra 2018 udeležil seminarja "One Week Course for Teachers of Math" v Worcestru v Angliji.

Kultura in jezik Dunaja

Dunaj. Mogočno mesto premnogih obrazov. Cesarsko mesto. Mesto preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Mesto, katerega ime so predniki izgovarjali s posebnim ponosom in spoštovanjem. Mesto sprejemanja in povezovanja različnosti ter ločevanja podobnosti. Univerzitetno mesto, v katerem so študirali, se našli ali pa se izgubili premnogi. Mesto, v katerem zgodovina diha z vsakega vogala. Mesto, kjer se vrvež metropole izgubi v množici zelenih parkov. Mesto, kjer se lahko izgubiš v muzeju. Mesto s pregovorno urejenim javnim prevozom. Mesto na prepihu, ki jeseni in pozimi zazebe do kosti. Mesto, ki stoji na stičišču slovanskega in germanskega sveta. Mesto, ki so ga naši predniki pomagali zgraditi ter mu vdahniti vsebino in veličino ...


EU flag-Erasmus+_vect_POS

 

 

 

 

Osnovni podatki

Angleško ime projekta:
Active Staff for a Vibrant School
Koordinator projekta:
Jerneja Primožič
Datum začetka projekta:
1. 6. 2017
Datum konca projekta:
31. 5. 2019
Program:
Erasmus+, Ključni ukrep 1

Opis projekta

Projekt “Aktivno osebje za živahno šolo” je četrti Erasmus+ projekt mobilnosti šolskega osebja v Zavodu sv. Stanislava.

Skladno s potrebami, ki smo jih zaznali ob oblikovanju Evropskega razvojnega načrta, smo izobraževanja, ki se jih bodo udeležili naši učitelji, razdelili v več sklopov: KOMUNIKACIJA (4 izobraževanja), TUJI JEZIKI (6 izobraževanj), IZKUSTVENO UČENJE (4 izobraževanja), NOVE METODE POUČEVANJA (7 izobraževanj) in NARAVOSLOVJE (2 izobraževanji).

Udeležba na izobraževanjih učiteljem omogoča, da se seznanijo z novimi pedagoškimi modeli in didaktičnimi metodami, izpopolnijo svoje znanje jezika, ki je izjemno pomembno za sodelovanje v številnih mednarodnih aktivnostih zavoda, spoznajo primere dobrih praks, izmenjajo izkušnje in spletejo poznanstva, ki vodijo v nove projekte.

Učitelji o poteku izobraževanj in novih kompetencah seznanijo svoj aktiv in zbornico ter s prispevki ali delavnicami sodelujejo pri različnih aktivnostih tako v Zavodu sv. Stanislava kot tudi drugje. S kolegi delijo gradivo in pripravijo nove učne ure, ki jih izvedejo v razredih.

Cilji

V času trajanja projekta želimo izoblikovati več delovnih skupin za prenovo predmetnikov ter za seznanjanje, promocijo in uporabo novih didaktičnih metod in sodobnih tehnologij pri pouku.

Osnovna šola Alojzija Šuštarja se želi uveljaviti kot vodilna na področju učenja v naravi in izkustvenega učenja v regiji, zato smo izbrali izobraževanja, ki bodo učiteljem dala še dodatne kompetence in znanja (npr. učenje v naravi za učence s posebnimi potrebami). Učitelje, ki se bodo izobraževalni na tem področju, bomo vključili tudi v pripravo različnih delavnic in izobraževanj.

 

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.