KA1 2017: Aktivno osebje za živahno šolo

Tablice in pametni telefoni pri pouku

V okviru projekta E+ sem se na seminarju v Dublinu srečala s številnimi programi in aplikacijami, ki jih lahko uporabljam pri pouku.

Uporaba nareka pri urah angleščine

Narek je pri urah angleščine pogosto podcenjen, dejstvo pa je, da ga je mogoče uporabiti na veliko različnih načinov. Omenila bi dva, s katerima sem se seznanila na seminarju v okviru Erasmus+ projekta Aktivno osebje za živahno šolo in ju lahko uporabljamo tako za poživitev učnih ur kot tudi za utrjevanje besedišča.

Vloga muzejev v vzgojno-izobraževalnem procesu

»Pomembna je izkušnja, ki jo dobiš v muzeju. Interpretacija je odprta.« (Daniel Libeskind, arhitekt novega dela Judovskega muzeja v Berlinu)

Ocenjevanje za 21. stoletje

S testi in ocenjevanjem lahko učitelj spodbuja k učenju ali pa to željo popolnoma ubije. V nadaljevanju je nekaj poudarkov s seminarja Ocenjevanje za 21. stoletje.


EU flag-Erasmus+_vect_POS

 

 

 

 

Osnovni podatki

Angleško ime projekta:
Active Staff for a Vibrant School
Koordinator projekta:
Jerneja Primožič
Datum začetka projekta:
1. 6. 2017
Datum konca projekta:
31. 5. 2019
Program:
Erasmus+, Ključni ukrep 1

Opis projekta

Projekt “Aktivno osebje za živahno šolo” je četrti Erasmus+ projekt mobilnosti šolskega osebja v Zavodu sv. Stanislava.

Skladno s potrebami, ki smo jih zaznali ob oblikovanju Evropskega razvojnega načrta, smo izobraževanja, ki se jih bodo udeležili naši učitelji, razdelili v več sklopov: KOMUNIKACIJA (4 izobraževanja), TUJI JEZIKI (6 izobraževanj), IZKUSTVENO UČENJE (4 izobraževanja), NOVE METODE POUČEVANJA (7 izobraževanj) in NARAVOSLOVJE (2 izobraževanji).

Udeležba na izobraževanjih učiteljem omogoča, da se seznanijo z novimi pedagoškimi modeli in didaktičnimi metodami, izpopolnijo svoje znanje jezika, ki je izjemno pomembno za sodelovanje v številnih mednarodnih aktivnostih zavoda, spoznajo primere dobrih praks, izmenjajo izkušnje in spletejo poznanstva, ki vodijo v nove projekte.

Učitelji o poteku izobraževanj in novih kompetencah seznanijo svoj aktiv in zbornico ter s prispevki ali delavnicami sodelujejo pri različnih aktivnostih tako v Zavodu sv. Stanislava kot tudi drugje. S kolegi delijo gradivo in pripravijo nove učne ure, ki jih izvedejo v razredih.

Cilji

V času trajanja projekta želimo izoblikovati več delovnih skupin za prenovo predmetnikov ter za seznanjanje, promocijo in uporabo novih didaktičnih metod in sodobnih tehnologij pri pouku.

Osnovna šola Alojzija Šuštarja se želi uveljaviti kot vodilna na področju učenja v naravi in izkustvenega učenja v regiji, zato smo izbrali izobraževanja, ki bodo učiteljem dala še dodatne kompetence in znanja (npr. učenje v naravi za učence s posebnimi potrebami). Učitelje, ki se bodo izobraževalni na tem področju, bomo vključili tudi v pripravo različnih delavnic in izobraževanj.

 

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content