KA1 2020: Opogumljeno osebje za proaktivno šolo


Osnovni podatki

Angleško ime projekta:
 

 
Koordinator projekta:
Monika Omovšek

 
Datum začetka projekta:
1. 10. 2020

 
Datum konca projekta:
 30. 9. 2022

 
Program:
Erasmus+, Ključni ukrep 1

Opis projekta

S projektom Opogumljeno osebje za proaktivno šolo želimo nadaljevati z delom na področju posodabljanja pedagoških metod, da bodo le-te odgovarjale tako na potrebe učečih se kot tudi na zahteve časa, v katerem živimo.

V projektu bo sodelovalo 20 učiteljjev, ki se bodo udeležili 16-ih izobraževalnih obiskov (job shadowing) in 4-ih strukturiranih tečajev.

Učitelje želimo opogumiti, da se odločijo za job shadowing, preko katerega bomo lahko primerjali in reflektirali pristope, metode dela, organizacijo pouka in ostalih dejavnosti, izmenjali dobre prakse in tako napredovali na področjih, ki jih zaznavamo kot prednostne.

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content