KA1 2020: Opogumljeno osebje za proaktivno šolo

Obisk na švedski osnovni šoli

Petra Erjavec in Rebeka Šinkovec sta se podali na Švedsko, v mesto Sollentuna, kjer sta gostovali v osnovni šoli Vitra.

Glasbeni obisk na Švedskem

Nadja Janežič in Tine Bec sva se zadnji teden septembra mudila v Stockholmu na Švedskem. Tam sva gostovala na šolah Adolf Frederik musikklasser in Stockholms musikgymnasium. Obema šolama je skupno zborovsko ustvarjanje na zelo visokem nivoju. Najino delo je bilo predvsem opazovanje oz. senčenje pouka glasbe in vaj zbora. Želela sva spoznati čim več primerov dobre prakse, ki bi jih lahko vključila tudi v najin pouk.

Obisk osnovne šole na Finskem

V iskanju novih idej sta se učitelja Helena Horvat in Matevž Bolta podala na Erasmus+ mobilnost na Finsko, v prijetno mesto Jyväskylä.

Športna Erasmus+ mobilnost v Španiji

Zadnji septembrski teden so učitelji športne vzgoje na OŠ Alojzija Šuštarja izkoristili za Erasmus+ mobilnost v Španiji.


Osnovni podatki

Angleško ime projekta:
 

 
Koordinator projekta:
Patricija Štefan (Monika Omovšek)

 
Datum začetka projekta:
1. 10. 2020

 
Datum konca projekta:
 31. 12. 2022

 
Program:
Erasmus+, Ključni ukrep 1

Opis projekta

S projektom Opogumljeno osebje za proaktivno šolo želimo nadaljevati z delom na področju posodabljanja pedagoških metod, da bodo le-te odgovarjale tako na potrebe učečih se kot tudi na zahteve časa, v katerem živimo.

V projektu bo sodelovalo 20 učiteljjev, ki se bodo udeležili 16-ih izobraževalnih obiskov (job shadowing) in 4-ih strukturiranih tečajev.

Učitelje želimo opogumiti, da se odločijo za job shadowing, preko katerega bomo lahko primerjali in reflektirali pristope, metode dela, organizacijo pouka in ostalih dejavnosti, izmenjali dobre prakse in tako napredovali na področjih, ki jih zaznavamo kot prednostne.

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content